Leidenská mutace a vyvolání porodu

Dobrý den,

Zajímá mne jestli je opravdu důležité porodit ještě před termínem když má žena Leidenskou mutaci a mutaci Protrombinu? Miminko se má dobře, vše v pořádku, žádné komplikace.V případě jak dlouho je možné čekat, i po termínu porodu? Jsem zajištěna Fraxiparinem -aby nedošlo ke srážlivosti krve, proto moc nerozumím tomu vyvolávání. Můžete mi prosím sdělit Vás pohled na věc, a jaká jsou rizika po termínu? Nelíbí se mi že by k vyvolání mělo dojít pouze z preventivních opatření. Děkuji

Vyvolání porodu
Porod
12.12.2022

Odpověď:

Dobrý den,

zajímají Vás rizika spojená s těhotenstvím po termínu při trombofilních mutacích za současné léčby Fraxiparinem. Nelíbí se Vám představa vyvolání porodu z preventivních důvodů. Vy sama nevnímáte žádné potíže, miminku se daří dobře.

Leidenská mutace a mutace protrombinu zvyšují riziko trombózy. V těhotenství je pak s tím spojené riziko potratu a preeklapsie. Myslím, že snaha vyvolávat porod před termínem je snahou eliminovat případné potíže. I přes léčbu Fraxiparinem není naprostá jistota, že k nějakým potížím nemůže dojít. Spíš než nutnost vyvolat porod jde o snahu riziko preeklapsie pro Vás i dítě snížit. Myslím, že lékaři uvažují tak, že po 37. týdnu těhotenství je dítě již dostatečně zralé a výhody dalšího pokračování těhotenství nepřevažují nad riziky. Na druhou stranu i vyvolání porodu má svá rizika. Výpočet termínu nemusí být přesný a dítě může být nezralé. Je větší pravděpodobnost, že porod skončí císařským řezem.

Myslím si, že pro Vás je důležité, kromě svědomitých kontrol ke konci těhotenství, hlavně dobrá komunikace s lékaři. Abyste se mohla dobře rozhodnout, zda s případným vyvoláním porodu budete souhlasit, musíte mít tolik informací, kolik potřebujete. Pokud Vám tedy indukci nabídnou, ptejte se na vše co Vás zajímá. Nejen jak indukce probíhá a jaké bude mít pro Vás a Vaše dítě důsledky, ale i jaká má rizika. Také se ptejte na možnost, že se indukce neudělá. Lékaři by měli zohlednit vždy Váš zdravotní stav, ale i Vaše postoje k navrhovaným postupům. Lékař radí, Vy rozhodujete. Každé rozhodnutí, které v životě učiníte, s sebou přináší výhody i rizika. To platí i pro rozhodování během porodu. Způsob, jakým se rozhodujete, vychází z Vašich potřeb a hodnot a je ovlivněn Vaším zdravotním stavem v době kdy rozhodnutí činíte.

Přeji Vám, aby vše šlo dobře jako doposud. Se srdečným pozdravem

Za tým #rodimvklidu,
Marie Vnoučková