Porodní poloha, zásahy primáře

Dobrý den, u prvního porodu, který probíhal bezproblémově, k druhé době porodní přišel primář, který odmítal mé přání rodit v jiné poloze. Na dotlačení hlavičky jsem se musela alespoň trochu opřít a dát nohy do praku, po porození hlavičky vytáhl i celé tělíčko. Nečekali jsme tedy na dorotování a další kontrakci. Tekutiny z cest dýchacích bezprostředně po porodu odstranil ručně mačkáním obličeje miminka. Až na tyto poslední kroky, které mě mrzí, myslím, že to byl hezký porod a ostatní prvky poradního plánu byly splněny. Zajímalo by mě, za jak škodlivou se považuje tato rutina primáře (především mačkání hlavičky po narození). Vidíte v řešení vlastní porodní asistentku, nebo je reálné a bezpečné trvat si na přirozenějším porodu (vlastní poloze a dorotování miminka) i bez zkušeností a podpory přítomného personálu? Moc děkuji za odpověď

Porod
3.2.2023

Odpověď:

Dobrý den Kristýno,

děkujeme za Váš zájem zjistit, zda to co se dělo při Vašem prvním porodu je bezpečné, zda můžete přirozeně porodit i bez zkušeností a podpory nemocničního personálu nebo zda je nutné volit péči vlastní porodní asistentky.

Obecně se dá říct, že při normálním porodu má mít žena možnost volit polohu takovou, která jí vyhovuje. Personál by měl mít dostatek vědomostí a pomůcek k tomu, aby ženu aktivně k volbě vhodné polohy vybízel. Dále je obecně platné to, že je výhodou, když o ženu během porodu pečuje jedna porodní asistentka (pokud je porod normální) a lékaře volá pouze tehdy, když to situace vyžaduje (např. porod neprobíhá normálně, matce nebo dítěti se nedaří dobře atd.)

V dokumentu ICI se uvádí, že nucený pobyt na lůžku, omezování pohybu, poloha na zádech nebo gynekologická poloha jsou praktiky škodlivé, pokud se využívají rutinně. V doporučeních Světové zdravotnické organizace se uvádí: “U žen s nízkým rizikem se doporučuje, povzbuzovat je k pohybu a zaujímání vzpřímených pozic během porodu.”

Ve vašem případě není jasné, zda byl nějaký důvod k tomu, aby lékař vstupoval svými zásahy do Vašeho porodu, nebo zda je to v dané nemocnici standardní postup. V obou případech jste měla být informována. V případě, že je to standardní postup, měla jste tuto informaci dostat před porodem. Pokud se vyskytla nějaká komplikace, měl Vás personál informovat o nutnosti některých zákroků. Samozřejmě někdy mohou nastat situace, které vyžadují rychlé řešení, pak byste měla dostat vysvětlující informaci po porodu. V systémech, kde o ženu běžně pečují porodní asistentky kontinuálně, mají možnost se ženy doptat na okolnosti, které nastaly během porodu. Takové sdílení by pro vás mohlo být prospěšné. Také byste se dozvěděla proč lékař mačkal miminku hlavičku. Běžná péče je, pokud jsou matka i dítě v dobrém stavu, pak není třeba porod nějak urychlovat. Po porodu je běžné, že se otře obličej miminka i se snahou otřít případný hlen z nosu a z úst miminka. 

Jak tedy dál? Bylo by nejlepší, kdyby personál porodnic znal nejnovější doporučení k pozitivní zkušenosti s porodem, je dobré, aby se řídil 12 ti kroky pro bezpečnou a respektující péči. Uměl poskytovat péči i v jiné než gynekologické poloze, nebo poloze na lůžku. Než se tak stane, budete se asi muset obrátit na svou soukromou porodní asistentku.

Držím Vám, ale i nám všem palce, ať se informovanost v porodnicích neustále zlepšuje.

 

Za tým #rodimvklidu,
Marie Vnoučková