Přítomnost obou zákonných zástupců dítěte v nemocnici

Jsem na novorozencké JIP Liberec, vyhazujou manžela. Jiné rodiče netušíme, inkubátor dcery je na samostatné kojí. Střídáme se abych se mohla vyspat, manžel je v tu dobu u inkubátoru. Sestry nechtějí dovolit.

Péče o dítě
Šestinedělí
3.2.2024

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Píšete, že Vaše miminko hospitalizovali na novorozenecké JIP. Rádi byste s manželem byli svému dítěti nablízku. U dcerky se střídáte. Sestry z novorozeneckého oddělení Vám to nechtějí dovolit. Ptáte se na to, jak je v České republice právně ošetřena přítomnost obou zákonných zástupců dítěte v nemocnici.

V roce 1990 vstoupila v ČR v platnost Úmluva o právech dítěte - uznávaný dokument na ochranu dětských práv. Právo na přítomnost zákonného zástupce nebo jiné blízké osoby mají všechny děti, ve všech typech zdravotnických zařízení. Tam, kde se to neděje a kontakt hospitalizovaných dětí s rodiči je znemožněn nebo bezdůvodně krácen, dochází k protiprávnímu jednání. Podrobné informace najdete zde a na webu pro rodiče Aperio

Personálu nemocnice můžete sdělit, že jde z Vaší strany o zákonný nárok výkonu rodičovské odpovědnosti a o právo dítěte na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, kdy bez Vašeho informovaného souhlasu nelze dítěti činit žádné vyšetření a zákroky, proto je v zájmu obou stran spolupracovat.

Je vždy výhodné snažit se komunikovat v klidu, ale přesvědčivě a sdělit, že od dítěte neodejdete, protože je v jeho nejlepším zájmu, aby bylo v přítomnosti rodiče. Bude-li na vás vyvíjen jakýkoliv nátlak, abyste nemocnici opustili (nebo dokonce vyhrožováno přivoláním policie), nepodléhejte mu a s dítětem zůstaňte. Vykázat Vás mohou pouze v případě, pokud byste byli opilí, agresivní, dopouštěli se výtržností, nebo byste měli soudní zákaz. 

Vzhledem k tomu, že jste krátce po porodu, dbejte na svůj odpočinek, pitný režim a životosprávu. Dokážu si představit, jak vyčerpávajícím obdobím si teď procházíte. Přeji Vám, abyste měli ze strany zdravotníků takovou podporu, jakou potřebujete. Kdybyste se chtěla ještě na něco zeptat, napište znovu nebo zavolejte na naši telefonickou linku. 

Za tým #rodimvklidu,
Adriana Martincová