Porodní plán

  • Co je porodní plán?
  • Potřebuji ho?
  • Kdy ho mám začít psát?
  • Co má všechno obsahovat?
  • Jak se připravit na nečekané?
  • Jak může PP vypadat?

Co je porodní plán?

Porodní plán nebo také porodní přání (PP) je dokument, který popisuje, co je pro ženu při porodu důležité a jakou péči o sebe a své dítě preferuje. Porod je proces, který se nedá naplánovat, má mnoho podob a o jeho výsledku rozhoduje mnoho proměnných. Přesto si ale lze některé věci připravit, nebo přinejmenším vyjádřit přání, jak by měly v ideálním případě (nebo v případě kdy nastanou) proběhnout.

Nejdůležitějším úkolem PP je to, že ženu staví při přípravě na porod a pak hlavně i v průběhu porodu do aktivní role. Díky tomu, že se seznámí s různými možnostmi péče, která jí může být poskytnuta, se zároveň informuje i o nejčastějších zákrocích, které u porodu probíhají, o důvodech, pro které se k nim přistupuje, o jejich výhodách, nevýhodách i různých dalších variantách. Dopředu se tak seznamuje s věcmi, které ji při porodu pravděpodobně potkají, ale v situaci, kdy již nebude mít prostor, čas, energii a chuť přemýšlet o všech možnostech. O PP se tedy dá mluvit také jako o předpřípravě k poskytnutí informovaného souhlasu s péčí, poskytovanou při porodu.

PP je také důležitý pro lidi, kteří pečují o ženu a to jak pro zdravotníky (porodní asistentky, lékaře, dětské sestry apod.) tak i pro ženin doprovod ať už se jedná o dulu nebo o jejího partnera/partnerku, kamarádku apod. Dává jim totiž představu o tom, co si žena přeje a co ne a tím je směřuje a vede tak, aby ženě mohli poskytnout takovou péči, která přispěje k tomu, že si odnese z porodu pozitivní zážitek, a to bez ohledu na konečný výsledek porodu. PP je totiž prostředek, který má sílu pomoci ženě zůstat aktivní v rozhodování o sobě, svém těle, svém dítěti po celou dobu porodu.

Potřebuji porodní plán?

PP není nezbytný, takže si nemyslete, že ho musíte mít. Je ale velmi nápomocný při přípravě na porod a to jakýkoliv, i plánovaný císařský řez. Jednou z hlavních výhod PP totiž  je, že vám pomáhá připravit se na porod. To, že si sednete a napíšete si byť jen pár bodů, vám může pomoci zaměřit pozornost na to, co je pro vás opravdu důležité. Pomáhá vám tedy i například ve výběru porodnice a pečovatelů.

Ideální je, pokud jeho obsah proberete se svojí porodní asistentkou a/nebo lékařem. Promluvte si s nimi o tom, co je pro vás důležité, jakou péči si přejete a jaké různé varianty péče se vztahují nejen k vašemu přání, ale i k vašemu individuálnímu zdravotnímu stavu a možnostem zdravotnického zařízení.

Kdy si mám porodní plán začít psát?

Během těhotenství neexistuje žádná doporučená doba, kdy se začít připravovat na porod a nebo třeba sepsat PP. Většinou se ženy začínají o porod zajímat přirozeně někdy po 30. týdnu těhotenství, kdy už si víc uvědomují, že opravdu porodí :)

Průběžně můžete mluvit o porodu se svojí porodní asistentkou, sem tam si napsat nebo zapamatovat informace, které jsou pro vás důležité a později je můžete použít jako základ pro vytvoření PP.

Co má vše obsahovat?

Zamyslete se nad svými preferencemi a nad tím, co byste si přály zažít a co naopak ne. Nezapomeňte, že váš porod nemusí probíhat podle vašich představ - PP není smlouva. Je třeba ponechat prostor pro flexibilitu v případě nepředvídaných událostí.

Jak se připravit na nečekané?

Porod se nedá předvídat, jeho průběh se dá jen do určité míry předpokládat, hodně napoví průběh těhotenství a váš zdravotní stav. Je proto nutné nebrat PP dogmaticky, ale mít ho jako svoji ideální variantu. Zároveň v něm můžete připravit prostor i na situace, které dopředu neplánujete. Jedná se například o soupis přání pro situace, kdy porod neplánovaně skončí císařským řezem nebo miminko musí být na specializovaném oddělení.

Jak může porodní plán vypadat?

Jednotná šablona na vzhled PP není. Může být vytištěný na tiskárně, psaný ručně, i kreslený nebo poskládaný z diagramů. Může být krátký i dlouhý. Psaný v bodech i ve větách. Existují ale samozřejmě doporučení na to, jaký vzhled PP ulehčí zdravotníkům jeho použití. Ideální je stav, kdy všichni, kteří se na péči o ženu budou podílet, dopředu PP znají. V českém systému porodní péče je ale velká pravděpodobnost, že přijdete do porodnice na počátku porodu a až tam se seznámíte s lidmi, kteří o vás budou pečovat. Vidíte se tedy všichni poprvé. Proto je obecným doporučením jednoduchý vzhled PP, nejlépe napsaný v bodech, výstižně a krátce. Na začátku je ideální uvést jméno a základní údaje o sobě, o svém těhotenství a svém doprovodu.

Samotný PP pak můžete rozdělit na části obecné, ve kterých uvedete přání vztahující se na celou dobu porodu. Následně můžete mít části přímo k porodu (rozdělné případně na první a druhou dobu porodu porodní), pak část vztahující se k péči o miminko ihned po porodu a následně část k péči na oddělení šestinedělí. Poté můžete přidat část vztahující se k nečekaným událostem, například k situaci, že porod skončí císařským řezem apod.

Pokud nevíte odkud při sepisování porodního přání začít, stáhněte si náš návod. Najdete v něm otázky, na které byste měla znát odpověď, stejně tak základní strukturu, které se můžete při psaní držet.

V neposlední řadě, pokud byste se potřebovala o nějakém bodu vašeho porodního plánu poradit, neváhejte se obrátit na porodní asistentky v naší bezplatné poradně.

Chcete návod, jak si napsat porodní přání?

Skvělé! Hned se do toho můžete pustit. Stačí, když nám napíšete svůj email a my vám vše obratem pošleme.Sledujte nás také na sociálních sítích