Porodnické násilí napříč světem

autorka: Ing. Ivana Antalová

Porodnické násilí je celosvětový problém, který ovlivňuje mnoho žen a rodin. Mnoho zemí se snaží najít způsob, jak eliminovat tento problém, a proto se v posledních letech objevují stále častěji studie, které se snaží zjistit míru výskytu porodnického násilí a jeho příčiny. Následující článek se zaměřuje na výskyt porodnického násilí v Brazílii, Kanadě, Francii, Švédsku a Jižní Koreji.

Brazílie

Porodnické násilí se zde vyskytuje v rozsahu, který je alarmující a závažný. Podle organizace World Health Organization se Brazílie řadí mezi země s nejvyšší mírou císařských řezů na světě, a to až 57 % v roce 2015. Kromě toho dochází k dalším z forem porodnického násilí, jako jsou nucené epiziotomie, používání fetálních monitorů bez indikace, odepírání metod na tišení bolesti a zneužívání moci ze strany lékařů a zdravotnického personálu. Problém je tak rozsáhlý, že byl v roce 2015 zahájen brazilský program "Childbirth Safe and Humanized", který má za cíl snížit míru porodnického násilí v zemi.

Více informací:

Disrespect and abuse in childbirth in Brazil https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30106349/

Born in Brazil: shining a light for change: https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-016-0247-4  

International Federation of Gynecology and Obstetrics: https://www.figo.org

Kanada:

Kanada je země, která poskytuje ženám vysokou úroveň zdravotní péče během porodu, včetně volby mezi porodem v nemocnici a porodem s asistencí porodní asistentky v domácím prostředí. Nicméně, podle studie Kanadské asociace porodních asistentek, 13,3% žen zažilo během porodu verbální násilí a 1,4% žen bylo vystaveno fyzickému násilí. Většina těchto žen neoznámila incident zdravotnickým pracovníkům.

Více informací:

Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada: https://sogc.org/

Canadian Association of Midwives: https://canadianmidwives.org/

Francie:

Ve Francii se také vyskytuje porodnické násilí, i když v menší míře než v některých jiných zemích. Podle Národního institutu demografických studií se v roce 2016 12,8% žen setkalo s násilím během porodu. V reakci na tento problém vydalo francouzské Ministerstvo zdravotnictví v roce 2018 doporučení pro snížení porodnického násilí. Francouzské Národní kolegium gynekologů a porodníků (CNGOF) také vydalo doporučení, která se zaměřují na zlepšení komunikace a poskytování informací těhotným ženám a na vytvoření prostředí, které podporuje autonomii žen při porodu.

Další iniciativy na snížení porodnického násilí včetně informačních kampaní a vzdělávacích programů pro zdravotnické pracovníky jsou organizovány organizacemi jako je Asociace porodních asistentek v Paříži a francouzská asociace porodních asistentek a dul.

Více informací:

National Institute of Demographic Studies: https://www.ined.fr/en/

French National College of Gynecologists and Obstetricians: http://www.cngof.fr/  

Švédsko:

Ve Švédsku je situace v porovnání s ostatními zeměmi poměrně dobrá, ačkoli i zde se objevují případy porodnického násilí. Podle švédského národního úřadu pro zdravotnictví se v roce 2017 vyskytlo 3,5% případů násilí během porodu. Švédská asociace porodních asistentek (Barnmorskeförbundet) se snaží zlepšit situaci tím, že zdůrazňuje význam poskytování informací a podpory těhotným ženám a jejich rozhodnutím během porodu.

Důležitá je také respektující a partnerská komunikace, souhlas s procedurami před zákrokem a vzdělávací programy pro zdravotnické pracovníky v oblasti kultury a etiky.

Více informací:

Swedish Association of Midwives: https://www.barnmorskeforbundet.se/

Swedish Association of Obstetricians and Gynecologists: https://www.sfog.se/

National Board of Health and Welfare: https://www.socialstyrelsen.se/en/

Indie

je další zemí, kde se vyskytuje vysoká míra porodnického násilí. Podle zprávy organizace White Ribbon Alliance India z roku 2018 se 7 z 10 indických žen setkalo s nějakou formou násilí během porodu. V některých částech Indie, zejména v odlehlých oblastech, jsou dokonce zaznamenány případy fyzického násilí a týrání žen během porodu.

Jedním z faktorů, který k tomuto problému přispívá, je nedostatek porodních asistentek a kvalifikovaného personálu v indických porodnicích. Některé ženy v Indii stále rodí doma bez lékařské pomoci, což může zvyšovat riziko násilí a komplikací.

Organizace v Indii usilují o zlepšení situace a bojují proti porodnickému násilí. Například organizace Sama Resource Group for Women and Health poskytuje porodní asistentky a školí ženy v oblasti reprodukčního zdraví.

Více informací:

White Ribbon Alliance India: http://www.whiteribbonallianceindia.org/

Sama Resource Group for Women and Health: http://www.samawomenshealth.in/

Je důležité, aby se problematika porodnického násilí dostala do veřejného povědomí a aby byla ve společnosti diskutována. Pouze tak můžeme zlepšit situaci a zabezpečit, aby byl porod pro všechny pozitivním a bezpečným zážitkem.

Porodní asistentky mají klíčovou roli při prevenci porodnického násilí a podpoře žen během porodu. Jejich role se liší v závislosti na zemi a zdravotnickém systému. Nicméně vždy mají porodní asistentky klíčovou roli při poskytování podpory a informací ženám během porodu, při prevenci porodnického násilí a při podpoře volby žen v rámci porodnické péče. Významné je také poskytování poradenského a emocionálního doprovodu během těhotenství a porodu, což může snížit úzkost a zvýšit sebedůvěru ženy v tuto kritickou fázi života.

Celkově lze říci, že úspěšná prevence a omezení porodnického násilí závisí na mnoha faktorech, jako je kvalita zdravotnického systému, vzdělávání a podpora porodních asistentek, důraz na respektování práv a volby žen a poskytování včasné a kvalitní zdravotnické péče.

Financováno z projektu Rodím v klidu bez násilí, podpořeného ÚV ČR 2022, i.č. GE220027.

Sledujte nás také na sociálních sítích