Studie: Psychické zdraví mužů přihlížejících traumatickému porodu

Autoři shromáždili natolik velké množství dat, že se spoluautor Christian Inglis rozhodl zaměřit svou diplomovou a výzkumnou práci na psychické zdraví otců. Jeho text není bohužel volně přístupný – abstrakt a detailní informace najdete zde.

Výsledky studie

Tematická analýza kvalitativních dat z dotazníků a rozhovorů odhalila zastřešující motiv „odsunutí na vedlejší kolej“, které zahrnovalo dvě hlavní témata, které vyvstávaly z této zkušenosti: „přihlížení traumatu: neznámé prostředí“, „následky: vyrovnávání se s touto zkušeností“ a související podtémata.

Závěr

Z pohledu vnímání a prožívání poukazovali otcové na výrazně nedostatečnou komunikaci ze strany personálu a zažívali pocity méněcennosti před traumatickým porodem, v jeho průběhu i po něm. Zjištění z této studie ukazují, že tyto faktory přispěly k vnímání porodu jako traumatu. Velká část otců uváděla, že traumatický porod měl negativní dopad na ně osobně i na jejich vztahy, někteří ale uvedli, že tato zkušenost vedla k posttraumatickému růstu a část otců uvedla, že přátelé a rodina se pro ně stali významným zdrojem podpory.


Financováno z projektu Rodím v klidu bez násilí, podpořeného ÚV ČR 2022, i.č. GE220027.

Sledujte nás také na sociálních sítích